Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy uzgodnienia projektu decyzji Starosty Nakielskiego dla NEXERA sp. z o.o.

Na podstawie art. 49 w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy DT.WOT.6171.19.2019.

Prowadzone przez Prezesa UKE postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji znak: SWG.6821.1.4.2019.PW, przedłożonego przez Starostę Nakielskiego przy piśmie z dnia 24 maja 2019 r., znak: SWG.6821.1.4.2019.PW, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiącej działkę nr 539/1, położonej w Ślesinie, gmina Nakło nad Notecią, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Szubinie księga wieczysta nr BY1N/00002435/1, stanowiącej współwłasność Marioli i Grzegorza Szczupakowskich na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o.o. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej telekomunikacyjnej, z uwagi na skomplikowany charakter, nie może być załatwione w terminie określonym w art. 106 § 3 k.p.a.  Załatwienie sprawy nastąpi do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 21 czerwca 2019 r.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.06.2019 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2019 13:21