Konsultacje i wyniki konsultacji 2019

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  14 czerwca 2019

  14 czerwca 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) polegającej na zmianie zapisów w Części I Rozdział 1 pkt 1.9 ppkt 1.9.3 Kary umowne oraz ppkt 1.9.4 Bonifikaty.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Szczygłowski Michał

  14 czerwca 2019

  14 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Spidernet Szczygłowski Michał do nieruchomości i budynków położonych w Częstochowie, będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Segment” w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Staszowskiego dla NEXERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  12 czerwca 2019

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o: uzgodnieniu projektu decyzji administracyjnej...

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Hor.Net Polska sp. z o.o.

  07 czerwca 2019

  W dniu 7 czerwca 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Hor.Net Polska sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonego w Krakowie przy ul. Wrocławskie 33, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Kol-Net spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

  07 czerwca 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.36.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Kol-Net do nieruchomości i budynku w Koninie przy ul. Kościuszki 33.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Szczygłowski Michał

  07 czerwca 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.12.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla SPIDERNET Szczygłowski Michał do nieruchomości i budynków w Częstochowie zarządzanych przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w celu zapewnienia telekomunikacji.