Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Kol-Net spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.36.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Kol-Net do nieruchomości i budynku w Koninie przy ul. Kościuszki 33.

W dniach 25 kwietnia 2019 r. –  27 maja 2019 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 07.06.2019 11:00