Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Skynet sp. z o.o.

14 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął ponowne konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Skynet sp. z o. o. do nieruchomości i budynków położonych w Babicach Nowych przy ul. Kameralnej, stanowiących współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej Garden Park w Babicach Nowych w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)   wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków,
2)   wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
3)   utrzymania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy i instalacji.

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie wykonania instalacji telekomunikacyjnej w części budynków.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.151.2017”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Osoba modyfikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 14.06.2019 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2019 15:55