Konsultacje i wyniki konsultacji 2019

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Kolneńskiego dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

  14 marca 2019

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r., znak: DT.WOT.6171.3.2019.8 projektu decyzji administracyjnej nr GN.6853.3.2018.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Matcom Marcin Sebastian Ziółek

  14 marca 2019

  14 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Matcom Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości i budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Alei Róż 6 w Biskupcu, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla NASZASIEC.NET KRAKÓW DAMIAN MURZYNOWSKI

  13 marca 2019

  13 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla NASZASIEC.NET KRAKÓW DAMIAN MURZYNOWSKI do nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne o numerach: 109/2, 109/5, obręb 1, w Krakowie, w tym do obecnie będących w budowie budynków.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  13 marca 2019

  13 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o. o. do nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne o numerach: 474, 475, 476, 477, 478, 479, 482, 483/1, 484/1, 485/1 i 486/1, obręb 19 - Skorupy, w Białymstoku, w tym do obecnie będących w budowie budynków.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla GECKONET sp. z o. o.

  13 marca 2019

  13 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla GECKONET sp. z o. o. do słupów elektroenergetycznych niskiego napięcia ENERGA-OPERATOR S.A. zlokalizowanych w miejscowościach Pelplin, Starogard Gdański, Gniew, Skórcz, Grudziądz, Nowa Wieś, Tczew, Pruszcz Gdański, Smętowo Graniczne oraz Koźmin.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Kol-Net spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

  12 marca 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.193.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Kol-Net spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości i budynku w Koninie przy ul. Podgórnej 28B.