Konsultacje i wyniki konsultacji 2019

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Sileman sp. z o.o.

  18 marca 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.47.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu Sileman sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 122, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  18 marca 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.248.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o.o., do nieruchomości i budynku w Przemyślu przy ul. Zygmunta Zielińskiego 14.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Szczygłowski Michał

  15 marca 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.11.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Spidernet Szczygłowski Michał do nieruchomości położonych w Częstochowie, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Północ”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

  15 marca 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.54.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o. o. do nieruchomości i budynku w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Szczygłowski Michał

  15 marca 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.16.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ustalenia warunków dostępu dla Spidernet Szczygłowski Michał do nieruchomości i budynków położonych w Częstochowie, będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Jura”.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Kolneńskiego dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

  14 marca 2019

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r., z projektu decyzji administracyjnej nr GN.6853.2.2018.