Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Szczygłowski Michał

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.11.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Spidernet Szczygłowski Michał do nieruchomości i budynków położonych w Częstochowie, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Północ”,  w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 6 lutego 2019 r. - 8 marca 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 lutego 2019 r. w którym nie zgłoszono uwag do projektu decyzji oraz stanowisko konsultacyjne Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” z dnia 22 lutego 2019 r. w którym zgłoszono uwagi do projektu decyzji.

Stanowiska zostały włączone do akt sprawy i zostaną poddane dalszej analizie przez Prezesa UKE.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 15.03.2019 13:35