Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Kol-Net spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.193.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Kol-Net spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości i budynku w Koninie przy ul. Podgórnej 28B.

W dniach 30 stycznia 2019 r. – 1 marca 2019 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 12.03.2019 13:00