Konsultacje i wyniki konsultacji 2019

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  07 października 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.78.2019 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonej przy ul. Józefitów 10 w Krakowie, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  07 października 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.77.2019 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonej przy ul. Królewskiej 92 w Krakowie, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Buskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  07 października 2019

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu projektu decyzji administracyjnej ograniczającej na rzecz NEXERA Sp. z o. o. sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Chałupki i obrębie Sieczków.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski

  04 października 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.74.2018 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski do nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  04 października 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.68.2019 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonej przy ul. Lecha 19 w Kielcach, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z o.o.

  03 października 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.7.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości, w tym do budynków w Białymstoku przy ul. Rzemieślniczej 40.