Konsultacje i wyniki konsultacji 2019

  • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

    02 października 2019

    Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.92.2018 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Poznańskiej 37 w Warszawie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.