Dostęp do nieruchomości 2018

 • Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  14 lutego 2018

  25 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonych w Kielcach, w tym do posadowionych na nich budynków, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej im. Prof. Jana Czarnockiego z siedzibą w Kielcach, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

  12 lutego 2018

  8 lutego 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu na jakich Wspólnota Mieszkaniowa Sempołowskiej 3 zapewni firmie Spidernet Szczygłowski Michał dostęp do nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Sempołowskiej 3, w tym do budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  12 lutego 2018

  1 lutego 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Organowej 3, w tym do budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

  12 lutego 2018

  15 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu na jakich Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 44 zapewni Michałowi Szczygłowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Szczygłowski Michał dostęp do nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Niepodległości 44, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Petrus Toruń sp. z o. o. 

  06 lutego 2018

  23 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Petrus Toruń sp. z o. o. do nieruchomości położonych w Toruniu.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

  05 lutego 2018

  26 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Michała Szczygłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPIDERNET Szczygłowski Michał do nieruchomości położonych w Częstochowie.