Dostęp do nieruchomości 2018

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom

  20 czerwca 2018

  11 czerwca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.305.2017.29 ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Przemyślu przy ul. Lelewela 8 i ul. Lelewela 10, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  14 czerwca 2018

  7 czerwca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Glazera 30, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  12 czerwca 2018

  5 czerwca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Kraszewskiego 9, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  12 czerwca 2018

  5 czerwca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Sierakowskiego 14, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  12 czerwca 2018

  5 czerwca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Ofiar Katynia 8B, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

  11 czerwca 2018

  28 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.210.2017.25 ustalającą warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz z siedzibą w Kole do nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 14, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.