Dostęp do nieruchomości 2018

 • Decyzja Prezesa UKE dla Petrus Toruń sp. z o.o.

  28 maja 2018

  23 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Petrus Toruń sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach do nieruchomości położonych w Toruniu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zieleniec z siedzibą w Toruniu, w tym do wybudowanych na niej budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom

  25 maja 2018

  10 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.309.2017.24 ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 B, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom

  25 maja 2018

  11 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.308.2017.22 ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 A, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom

  25 maja 2018

  16 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.301.2017.25 ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Henryka Siemiradzkiego 15, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom

  25 maja 2018

  11 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.307.2017.25 ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom

  25 maja 2018

  11 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.295.2017.26 ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Ofiar Katynia 8a, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.