Dostęp do nieruchomości 2018

 • Decyzja Prezesa UKE dla Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk sp. j.

  24 kwietnia 2018

  20 kwietnia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk sp. j. z siedzibą w Szczecinie, do nieruchomości położonych w Szczecinie, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Matcom Marcin Sebastian Ziółek

  24 kwietnia 2018

  27 marca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Matcom Marcin Sebastian Ziółek  do nieruchomości położonej w Przasnyszu, w tym do posadowionych na niej budynków stanowiących własność Gminy Miasta Przasnysz. 

 • Decyzja Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

  24 kwietnia 2018

  11 kwietnia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla SPIDERNET Szczygłowski Michał do nieruchomości położonej w Częstochowie, w tym do posadowionego na niej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ossowskiego 34, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla GCI sp. z o.o.

  24 kwietnia 2018

  29 marca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla dostępu GCI sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie  do nieruchomości położonej w Suchym Lesie, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

  24 kwietnia 2018

  11 kwietnia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla SPIDERNET Szczygłowski Michał do nieruchomości położonej w Częstochowie, w tym do posadowionego na niej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Barlickiego 2, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

  24 kwietnia 2018

  23 kwietnia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Michała Szczygłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Szczygłowski Michał do nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” z siedzibą w Częstochowie, w celu zapewnienia telekomunikacji.