Decyzja Prezesa UKE dla Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk sp. j.

20 kwietnia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk sp. j. z siedzibą w Szczecinie, do nieruchomości położonych w Szczecinie, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do: 

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych, w szczególności poprzez doprowadzenie do punktu styku w budynkach linii kablowych światłowodowych,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy.

Decyzja zawiera również odmowę dostępu Operatora do budynków celem wykonania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 24.04.18 14:20
Aktualizacja informacji: 30.07.18 14:49