Decyzja Prezesa UKE dla Matcom Marcin Sebastian Ziółek

27 marca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Matcom Marcin Sebastian Ziółek  do nieruchomości położonej w Przasnyszu, w tym do posadowionych na niej budynków stanowiących własność Gminy Miasta Przasnysz. 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynków z kabli światłowodowych, 
  2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych, w szczególności poprzez doprowadzenie do punktu styku linii kablowych światłowodowych,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynków oraz przyłącza telekomunikacyjnego do budynków.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.04.2018 10:40
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:51