Dostęp do nieruchomości 2018

 • Decyzja Prezesa UKE dla Inet Group West sp. z o.o.

  29 stycznia 2018

  22 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Inet Group West sp. z o. o. z siedzibą w Stęszewie do nieruchomości położonych w Kościanie.

 • Decyzja Prezesa UKE dla I.S.P Jerzy Polek

  24 stycznia 2018

  12 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu I.S.P. Jerzy Polek do części nieruchomości, w tym budynków Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w celu doprowadzenia przyłączy światłowodowych.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  17 stycznia 2018

  8 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki na jakich Orange będzie miał prawo dostępu do nieruchomości położonych we Wrocławiu w tym do posadowionych na nich budynków, znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  17 stycznia 2018

  11 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki na jakich Orange będzie miał prawo dostępu do nieruchomości położonych w Toruniu w tym do posadowionych na nich budynków, znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Decyzja Prezesa UKE dla CZARNET

  16 stycznia 2018

  8 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję zmieniającą warunki zawartych przez CZARNET K. Szymura, A. Owczarek sp. j. ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Karlik” z siedzibą w Czerwionka-Leszczyny umów, tj.: Umowy na korzystanie z nieruchomości zarządzanych przez SM Karlik.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Geckonet

  16 stycznia 2018

  12 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Barbary Janikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Geckonet" Barbara Janikowska do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, w celu zapewnienia telekomunikacji.