Decyzja Prezesa UKE dla I.S.P Jerzy Polek

12 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu I.S.P. Jerzy Polek do części nieruchomości, w tym budynków Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w celu doprowadzenia przyłączy światłowodowych.

W ramach dostępu Operator będzie mógł doprowadzić przyłącza światłowodowe do Budynków, utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie przyłączy.

W związku z ustaleniem, że w Budynkach znajduje się już instalacja światłowodowa, która jest możliwa do wykorzystania przez I.S.P. Jerzy Polek, decyzją Prezes UKE odmówił ustalenia warunków dostępu Operatora, w celu wykonania instancji telekomunikacyjnej światłowodowej. 

Wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.01.2018 10:55
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:30