Decyzja Prezesa UKE dla Inet Group West sp. z o.o.

22 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Inet Group West sp. z o. o. z siedzibą w Stęszewie do nieruchomości położonych w Kościanie w tym do posadowionych na nich budynków, znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Kościanie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W ramach dostępu Inet Group West sp. z o. o. będzie miał prawo:

  1. wykonać okablowania z kabli światłowodowych w Budynkach,
  2. wykonać przyłącza telekomunikacyjne do Budynków,
  3. utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie instalacji oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Decyzja zakłada możliwość wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku ze względu na fakt, że właściciel istniejących instalacji, wbrew deklaracjom składanym w postępowaniu konsultacyjnym oraz względem Spółdzielni, nie podejmował na wniosek Inet Group West sp. z o.o. negocjacji w sprawie ich udostępnienia. Z uwagi na treść art. 30 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2062 z późn. zm.) okoliczność ta nakazywała Prezesowi UKE wydanie decyzji pozytywnej.

Wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.01.2018 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:29