Decyzja Prezesa UKE dla Geckonet

12 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Barbary Janikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Geckonet" Barbara Janikowska do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator może wykonać w technologii światłowodowej instalacje telekomunikacyjne budynków. 

W ramach dostępu Operator będzie mógł:

  1. doprowadzić do budynków przyłącza telekomunikacyjne oraz wykonać instalacje telekomunikacyjne budynków,
  2. utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych do budynków.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 16.01.18 09:20
Aktualizacja informacji: 31.07.18 08:32