Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

8 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki na jakich Orange będzie miał prawo dostępu do nieruchomości położonych we Wrocławiu w tym do posadowionych na nich budynków, znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W ramach dostępu Orange będzie miał prawo:

  1. wykonać okablowania z kabli światłowodowych w budynkach,
  2. wykonać światłowodowe przyłącza telekomunikacyjne do budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,
  4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym budynków.

Wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 17.01.2018 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:37