Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom

16 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.301.2017.25 ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Henryka Siemiradzkiego 15, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Decyzja określa warunki, na podstawie których operator jest uprawniony do:

1)   wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,

2)   utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Tomasz Opolski
Publikujący: Tomasz Opolski
Publikacja informacji: 25.05.18 12:00
Aktualizacja informacji: 30.07.18 14:05