Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom

11 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.307.2017.25 ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Decyzja określa warunki, na podstawie których operator jest uprawniony do:

1)   wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,

2)   utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 25.05.2018 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:06