Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom

11 czerwca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.305.2017.29 ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Przemyślu przy ul. Lelewela 8 i ul. Lelewela 10, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.
Decyzja określa warunki, na podstawie których operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynków,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Tomasz Opolski
Publikujący: Tomasz Opolski
Publikacja informacji: 20.06.18 10:15
Aktualizacja informacji: 30.07.18 14:01