Decyzja Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

28 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.210.2017.25 ustalającą warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz z siedzibą w Kole do nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 14, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.
Decyzja określa warunki, na podstawie których operator jest uprawniony do:
1)    wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
2)    wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
2)   utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego doprowadzonego do budynku.
W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Tomasz Opolski
Publikujący: Tomasz Opolski
Publikacja informacji: 11.06.18 12:15
Aktualizacja informacji: 11.06.18 12:21