Decyzja Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

26 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Michała Szczygłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPIDERNET Szczygłowski Michał do nieruchomości położonych w Częstochowie w tym do posadowionych na nich budynków, znajdujących się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z siedzibą w Częstochowie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W ramach dostępu Spidernet Szczygłowski Michał będzie miał prawo:

  1. wykonać okablowanie z kabli miedzianych co najmniej kategorii 5 w Budynkach,
  2. wykonać przyłącza telekomunikacyjne do Budynków,
  3. utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie instalacji oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 05.02.18 10:20
Aktualizacja informacji: 30.07.18 14:55