Dostęp do nieruchomości 2018

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom

  25 maja 2018

  16 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.301.2017.25 ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Henryka Siemiradzkiego 15, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom

  25 maja 2018

  11 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.307.2017.25 ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Decyzja Prezesa UKE dla MyTelecom

  25 maja 2018

  11 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.295.2017.26 ustalającą warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Ofiar Katynia 8a, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Decyzja Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

  24 maja 2018

  18 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla UPC Polska sp. z o.o z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie należącej do Robyg Apartamenty Villa Nobile sp. z o. o., w tym do wybudowanych na niej bądź obecnie będących w budowie budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Marsnet Mariusz Hajdys

  24 maja 2018

  17 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Marnet Mariusz Hajdys do nieruchomości położonych w Krakowie, w tym do posadowionych na nich budynków przy ul. Mistrzejowickiej nr 49, 49A, 49C, 49E, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

  08 maja 2018

  7 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz.