Decyzja Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

7 maja 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole do nieruchomości położonej w Koninie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Hiacyntowej 3 segment AB, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator jest uprawniony do: 

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego doprowadzonego do budynku.

Decyzja umarza ponadto postępowanie w części dotyczącej zapewnienia Operatorowi dostępu do nieruchomości, w tym do budynku polegającego na umożliwieniu korzystania z punktu styku.
W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 08.05.2018 10:35
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:28