Dostęp do nieruchomości 2018

 • Decyzja Prezesa UKE dla Net-Serwis Centrum

  09 stycznia 2018

  3 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Net-Serwis Centrum do stanowiącej jej własność infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się na nieruchomości i w budynku położonym w Warszawie przy ul. Okopowej 16, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Decyzja Prezesa UKE dla I.S.P. Jerzy Polek

  08 stycznia 2018

  19 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję częściową ustalającą warunki, na jakich I.S.P. Jerzy Polek będzie miał prawo dostępu do nieruchomości położonych w Sandomierzu, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach przy pomocy istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej własność Operatora.

 • Decyzja Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

  08 stycznia 2018

  19 grudnia 2017 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla SPIDERNET Szczygłowski Michał do nieruchomości położonych w Częstochowie oraz posadowionych na nich budynków, zarządzanych przez „Zarządcy Nieruchomości CTG”, w celu zapewnienia telekomunikacji.