Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

25 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonych w Kielcach, w tym do posadowionych na nich budynków, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej im. Prof. Jana Czarnockiego z siedzibą w Kielcach, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W ramach dostępu Orange Polska S.A. będzie miał prawo:

  1. wykonać okablowanie z kabli światłowodowych w technologii FTTH w budynkach,
  2. wykonać przyłącza telekomunikacyjne do budynków,
  3. utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie instalacji oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Gunia
Publikujący: Wojciech Gunia
Publikacja informacji: 14.02.18 14:15
Aktualizacja informacji: 30.07.18 14:36