Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

1 lutego 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Organowej 3, w tym do budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Operator może wykonać w technologii światłowodowej instalację telekomunikacyjną budynku.

W ramach dostępu Operator będzie mógł:

  1. doprowadzić do budynku przyłącze telekomunikacyjne oraz wykonać instalację telekomunikacyjną budynku,
  2. utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego do budynku.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Gunia
Publikujący: Wojciech Gunia
Publikacja informacji: 12.02.18 13:10
Aktualizacja informacji: 30.07.18 14:37