Wyniki konsultacji projektów decyzji dotyczących dostępu do słupów elektroenergetycznych

Informacja na temat wyników postępowań konsultacyjnych dotyczących projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych 

W dniach 15 lipca 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowania konsultacyjne dotyczące projektów decyzji dla:
1.    Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sygn. akt DR.WIT.6082.1.2019
2.    innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt DR.WIT.6082.2.2019
3.    PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, sygn. akt DR.WIT.6082.3.2019
4.    Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt DR.WIT.6082.4.2019
5.    Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, sygn. akt DR.WIT.6082.5.2019    

W ramach postępowań konsultacyjnych do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.    Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Enea Operator sp. z o.o.:
a)    INEA S.A., pismem z 10 sierpnia 2020 r., 
b)    ENEA Operator sp. z o.o., pismem z 12 sierpnia 2020 r.,
c)    Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, pismem z 11 sierpnia 2020 r., 
d)    Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
e)    Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
f)    Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z 14 sierpnia 2020 r.

2.    Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla innogy Stoen Operator sp. z o.o.:
a)    INEA S.A., pismem z 10 sierpnia 2020 r., 
b)    innogy Stoen Operator sp. z o.o., pismem z 12 sierpnia 2020 r.,
c)    Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, pismem z 11 sierpnia 2020 r., 
d)    Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
e)    Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
f)    Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z 14 sierpnia 2020 r.

3.    Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla PGE Dystrybucja S.A.:
a)    INEA S.A., pismem z 10 sierpnia 2020 r., 
b)    Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, pismem z 11 sierpnia 2020 r., 
c)    PGE Dystrubucja S.A., pismem z 12 sierpnia 2020 r.,
d)    Proneteus Networks sp. z o. o., pismem z 12 sierpnia 2020 r.,
e)    Marcina Barszcz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CONECT Marcin Barszcz, pismem z 12 sierpnia 2020 r., 
f)    Simset.Net Michał Stępień, Jacek Legut, Artur Soja s.c., pismem z 12 sierpnia 2020 r., 
g)    Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
h)    Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
i)    P.H.U. ONLINE s.c., pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
j)    Marcin Jasiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADE Marcin Jasiński, pismem z 14 sierpnia 2020 r. 
k)    Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z 14 sierpnia 2020 r. 

4.    Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Energa Operator S.A.:
a)    INEA S.A., pismem z 10 sierpnia 2020 r., 
b)    Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, pismem z 11 sierpnia 2020 r., 
c)    Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
d)    Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
e)    Energa Operator S.A., pismem z 13 sierpnia 2020 r.,
f)    Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z 14 sierpnia 2020 r.

5.    Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Tauron Dystrybucja S.A.:
a)    INEA S.A., pismem z 10 sierpnia 2020 r., 
b)    Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, pismem z 11 sierpnia 2020 r., 
c)    Marcina Barszcz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CONECT Marcin Barszcz, pismem z 12 sierpnia 2020 r.,
d)    P.H.U. ONLINE s.c., pismem z 12 sierpnia 2020 r., 
e)    Tauron Dystrybucja S.A., pismem z 12 sierpnia 2020 r.
f)    Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
g)    Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z 13 sierpnia 2020 r., 
h)    3S S.A., pismem z 13 sierpnia 2020 r., (pismo zastrzeżone do celów publikacji)
i)    Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, pismem z 14 sierpnia 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczących się postępowań i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznych decyzjach administracyjnych. 

Dziękujemy za aktywny udział w konsultacjach poprzez przedstawienie tylu stanowisk, zarówno przedsiębiorców telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz izb branżowych. Tak duże zainteresowanie konsultacjami świadczy o istotności tematu dostępu do słupów elektroenergetycznych dla rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej.  

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 25.08.2020 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 27.08.2020 15:46