Konsultacje i wyniki konsultacji 2019

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  28 lutego 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.278.2016, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości i budynków położonych w Krakowie, zarządzanych przez Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o. o. w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Lukman Multimedia sp. z o.o.

  28 lutego 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.10.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Lukman Multimedia sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonego w Międzyrzeczu Podlaskim przy ul. Zarówie 13B.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  28 lutego 2019

  28 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie wydania decyzji w zakresie zmiany „Umowy o udostępnienie nieruchomości w celu dostarczania użytkownikom sieci telekomunikacyjnej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych”, zawartej pomiędzy Koba sp. z o.o. a Wspólnotą Lokali Użytkowych Nieruchomości nr 5 przy ul. Św. Rocha.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

  27 lutego 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.65.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości we Wrocławiu obejmujących działki ewidencyjne o nr 61/5 i 61/6 z obrębu 0035 Maślice, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Shentel Network sp. z o.o.

  27 lutego 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.51.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Shentel Network sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Potulickiej 20 D, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Shentel Network sp. z o.o.

  27 lutego 2019

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.52.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Shentel Network sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Potulickiej 20 E, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.