Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rachunkowość regulacyjna 2023

 • Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za rok 2022 i wyniki kalkulacji kosztów na rok 2024

  31 sierpnia 2023

  Po zakończonym 24 sierpnia 2023 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przedłożył Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej Sprawozdanie za 2022 r. i Wyniki kalkulacji kosztów na 2024 r.

 • Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A. za rok 2022

  31 sierpnia 2023

  Po zakończonym 24 sierpnia 2023 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie przedłożył Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej Sprawozdanie za 2022 r.

 • Sprawozdanie Poczty Polskiej z rachunkowości regulacyjnej za rok 2022

  29 sierpnia 2023

  Prezes UKE, wypełniając obowiązek wynikający z art. 101 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z póź. zm), publikuje roczne sprawozdanie Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.