Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Sprawozdanie Poczty Polskiej z rachunkowości regulacyjnej za rok 2022

Prezes UKE, wypełniając obowiązek wynikający z art. 101 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z póź. zm), publikuje roczne sprawozdanie Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania.

Poczta Polska S.A. przekazała Prezesowi UKE sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania  przeprowadzonego na podstawie art. 101 ust. 3 Prawa pocztowego, tj. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

W publikowanym sprawozdaniu dokonano wyłączeń m.in. na podstawie art. 101 ust. 6 Prawa pocztowego, zgodnie z którym dane dotyczące kosztów czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych nie podlegają publikacji.

Załączniki:

·         Sprawozdanie Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

·         Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania zawierające opinię z badania

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.08.2023 10:30