Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rachunkowość regulacyjna 2023

  • Postępowanie konkursowe na wybór biegłego rewidenta dla Orange Polska S.A.

    23 lutego 2023

    Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Orange Polska S.A. rachunkowości regulacyjnej za lata 2022, 2023 i 2024 oraz wyników kalkulacji kosztów na lata 2024, 2025 i 2026.