Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rachunkowość regulacyjna 2023

  • Zatwierdzona Instrukcja rachunkowości regulacyjnej i Opis kalkulacji kosztów dla Poczty Polskiej S.A. na rok 2023.

    30 maja 2023

    Prezes UKE wydał decyzję, w której nałożył na Pocztę Polską S.A. jako operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, obowiązek przedłożenia do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Instrukcji rachunkowości regulacyjnej i Opisu kalkulacji kosztów dla Poczty Polskiej S.A. na rok 2023.

  • Konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

    24 maja 2023

    24 maja 2023 r. Prezes UKE przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekt decyzji w sprawie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału stosowanego przez Orange Polska S.A.