Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

24 maja 2023 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego, przesłał do Komisji Europejskiej (KE), Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekt decyzji w sprawie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC[1]) stosowanego przez Orange Polska S.A. (OPL) w kalkulacji kosztów, w odniesieniu do usług realizowanych przez OPL na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji („Rynek 3a”) oraz hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego („Rynek 3b”). Projektowana decyzja w części uchyla i ponownie orzeka, a w pozostałej części utrzymuje w mocy decyzję nr DR.WORK.609.1.2022.35 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wskaźnika WACC.

Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 24 marca –  24 kwietnia 2023 r.

Treść projektu decyzji Prezesa UKE uwzględniającej wyniki postępowania konsultacyjnego oraz dokumenty przekazane do KE i BEREC przedstawiamy w załączeniu.

 

 

 

[1] ang. Weighted Average Cost of Capital

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Damian Jachna
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.05.2023 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2023 12:36