Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zatwierdzona Instrukcja rachunkowości regulacyjnej i Opis kalkulacji kosztów dla Poczty Polskiej S.A. na rok 2023.

Prezes UKE, wypełniając obowiązek wynikający z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 896 z późn.zm.), wydał w dniu 21 kwietnia 2023 r. decyzję, w której nałożył na Pocztę Polską S.A. jako operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych obowiązek przedłożenia do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE:

  1. zatwierdzonej Instrukcji rachunkowości regulacyjnej na rok 2023;
  2. zatwierdzonego Opisu kalkulacji kosztów na rok 2023.

 

W decyzji Prezes UKE określił zakres publikacji tych dokumentów, tak aby zachowane były wymogi dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a jednocześnie aby w instrukcjach rachunkowości regulacyjnej zapewniona była prezentacja sposobów przypisywania przychodów i kosztów, natomiast w opisach kalkulacji kosztów – prezentacja głównych grup kosztów oraz sposobów ich przypisania do poszczególnych usług powszechnych.

 

Poczta Polska S.A. wykonała obowiązek nałożony decyzją Prezesa UKE i w dniu 27 kwietnia 2023 r. przedłożyła załączone poniżej dokumenty. 

 

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 30.05.2023 09:00