Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rachunkowość regulacyjna 2023

  • Prezes UKE zatwierdził Instrukcję za 2022 r. i Opis kalkulacji kosztów na 2024 r. Orange Polska S.A.

    20 czerwca 2023

    Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał w dniu 13 czerwca 2023 r. decyzję zatwierdzającą instrukcję z prowadzonej przez Orange Polska S.A. (OPL) rachunkowości regulacyjnej za rok 2022 (Instrukcja 2022).

  • Biegły rewident dla Orange Polska S.A.

    13 czerwca 2023

    W wyniku przeprowadzonego w UKE postępowania konkursowego, firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp.k. z siedzibą w Warszawie (Ernst & Young) przeprowadzi badania sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A.