Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rachunkowość regulacyjna 2023

  • Określenie wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A.

    04 stycznia 2023

    Prezes UKE wydał decyzję określającą wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, mający zastosowanie w kalkulacji kosztów w odniesieniu do usług realizowanych przez Orange Polska S.A. na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji oraz hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego.