Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za rok 2022 i wyniki kalkulacji kosztów na rok 2024

Po zakończonym 24 sierpnia 2023 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1648 ze zm., (Pt)), Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL), w myśl art. 53 ust. 7 Pt, przedłożył Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE):

-       „Sprawozdanie z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.” (Sprawozdanie za 2022 r.),

-       „Wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (Rynek 3a/2014) oraz usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (Rynek 3b/2014) na rok 2024 Orange Polska S.A.” (Wyniki kalkulacji kosztów na 2024 r.),

-       opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania za 2022 r. i Wyników kalkulacji kosztów na 2024 r., tj.: firmy Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Consulting sp. k.

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania, sporządzone przez OPL Sprawozdanie za 2022 r. oraz Wyniki kalkulacji kosztów na 2024 r., we wszystkich istotnych aspektach, są zgodne:

-       z przepisami Pt i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 15 grudnia 2005 r., w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. z 2005 r., nr 255, poz. 2140 ze zm.) oraz

-       z „Instrukcją w zakresie prowadzonej przez Orange Polska S.A. rachunkowości regulacyjnej za rok 2022” oraz „Opisem kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (Rynek 3a/2014) oraz usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (Rynek 3b/2014) na rok 2024 Orange Polska S.A.”, zatwierdzonymi decyzją Prezesa UKE z dnia 13 czerwca 2023 r., nr DR.WORK.609.4.2022.29.

 

Załączniki:

1.     Sprawozdanie za 2022 r. oraz Wyniki kalkulacji kosztów na 2024 r., w wersji jawnej.

2.     Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania wraz z Załącznikiem nr 1 w wersji jawnej, będącej częścią pełnej, podpisanej wersji dokumentu zawierającej informacje stanowiące tajemnicę OPL.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 31.08.2023 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2023 11:30