Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytania ofertowe 2022

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.39.2022

  30 grudnia 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.39.2022 na całodobowy monitoring pomieszczeń wraz z usługą konserwacji systemów alarmowych.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.38.2022

  12 grudnia 2022

  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy (od stycznia 2023 r.) wody niegazowanej i gazowanej.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.33.2022

  02 grudnia 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.33.2022 na kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatów dla interesariuszy projektu pn. „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023” w formie webinariów wraz z dostarczeniem platformy umożliwiającej ich realizację oraz zapewnieniem obsługi technicznej.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.34.2022

  02 grudnia 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.34.2022 na wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia danych statystycznych przyporządkowanych do punktów adresowych. Zamawiający udostępni pełną bazę punktów adresowych, do których należy przypisać właściwe im dane statystyczne.