Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytania ofertowe 2023

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.28.2023

  07 grudnia 2023

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.28.2023 na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych oraz informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizowanych przez UKE projektów, współfinansowanych ze środków UE.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.27.2023

  01 grudnia 2023

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.27.2023. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papieru do siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz 15 Delegatur UKE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.25.2023

  21 listopada 2023

  Zapytanie ofertowe nr BA.WZP.26.4.25.2023 na przeprowadzenie audytów dostępności cyfrowej oraz badań użyteczności wybranych serwisów internetowych UKE. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z prawem opcji zawiera Rozdział 3 Zapytania Ofertowego nr BA.WZP.26.4.25.2023.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.33.2023

  16 listopada 2023

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.33.2023 na organizację szkolenia stacjonarnego „Współczesna szerokopasmowa sieć telekomunikacyjna” wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.24.2023

  15 listopada 2023

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.24.2023 na systematyczne, terminowe dostarczanie tytułów prasowych i czasopism dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2024 roku wraz z dostawą do siedziby Centrali oraz Delegatur UKE.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.32.2023

  15 listopada 2023

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.3.32.2023 na świadczenie usług eksperckich w zakresie konsultacji/wsparcia eksperckiego, w tym w szczególności dotyczących standaryzacyjnych i technicznych aspektów regulacji dotyczących e-doręczeń i usług zaufania oraz zmian i rozwoju norm w tym zakresie.