Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytania ofertowe 2023

  • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.28.2023

    07 grudnia 2023

    Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.28.2023 na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych oraz informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizowanych przez UKE projektów, współfinansowanych ze środków UE.

  • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.27.2023

    01 grudnia 2023

    Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.27.2023. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papieru do siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz 15 Delegatur UKE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.