Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytania ofertowe 2022

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.32.2022

  28 listopada 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.32.2022 na przegląd pod kątem aktualności i zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz aktualizacja 62 procedur i formalności wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.34.2022

  22 listopada 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.34.2022 na wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznych budynku Centralnego Laboratorium badań Technicznych (CLBT) wchodzącym w skład Obiektu Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.31.2022

  21 listopada 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.31.2022 na prenumeratę prasy i czasopism dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 roku.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.30.2022

  14 listopada 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.30.2022 na wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia danych statystycznych przyporządkowanych do punktów adresowych. Zamawiający udostępni pełną bazę punktów adresowych, do których należy przypisać właściwe im dane statystyczne.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.32.2022

  09 listopada 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.32.2022 na zapewnienie gwarancji i usługi asysty technicznej producenta dla 2 szt. urządzeń sieciowych Brocade 6510 wraz z wyposażeniem.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.28.2022

  08 listopada 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.28.2022 na przedłużenie Maintenance & Support u producenta do oprogramowania PaperCut posiadanego przez Zamawiającego na okres 36 miesięcy.