Zapytania ofertowe 2022

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.26.2022

  26 października 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.26.2022 - na zakup akcesoriów teleinformatycznych.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.29.2022

  26 października 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.29.2022 na wdrożenie funkcjonalności proxy na urządzeniach Checkpoint będących w posiadaniu Zamawiającego.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.30.2022

  25 października 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.30.2022 na rozszerzenie licencji o kolejnych 200 użytkowników oprogramowania FortiTokenMobile do uwierzytelniania dwuskładnikowego urządzeń mobilnych.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.25.2022

  17 października 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.25.2022 na projekt modernizacji istniejących, budowy nowych sieci teletechnicznych oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w budynkach Delegatury UKE mieszczącej się w Gdyni przy ul. Kieleckiej 103.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.25.2022

  17 października 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.25.2022 na świadczenie usług wsparcia przy aktualizacji przygotowanych przez UKE projektów formularzy na potrzeby sprawozdawczości z działalności telekomunikacyjnej.

 • Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.26.2022

  13 października 2022

  Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.26.2022 na przeprowadzenie pięciodniowego szkolenia dotyczącego Modelowania procesów z użyciem notacji BPMN 2.0. oraz analizy biznesowej dla pracowników UKE.