Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.29.2022

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.29.2022 na wdrożenie funkcjonalności proxy na urządzeniach Checkpoint będących w posiadaniu Zamawiającego w szczególności:

a. wykonanie analizy obecnego środowiska proxy

b. na podstawie wykonanej analizy wdrożenie i uruchomienie funkcjonalności proxy na urządzeniach Checkpoint będących w posiadaniu Zamawiającego

c. migracji ustawień z dotychczas użytkowanego proxy opartego na technologii Microsoft na urządzenia Checkpoint

d. weryfikacji poprawności działania wdrożonej funkcjonalności

e. przeprowadzenie instruktażu dotyczącego obsługi administracyjnej wdrożonej funkcjonalności dla 3-5 osób w formie stacjonarnej bądź zdalnej

 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 31 października 2022 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

 

UWAGA!!! Zamawiajacy w dniu 02.11.2022 r. zamieścił Informację o wyniku zapytania ofertowego.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 26.10.2022 10:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2022 09:15