Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.26.2022

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.6.26.2022 na  przeprowadzenie pięciodniowego szkolenia dotyczącego Modelowania procesów z użyciem notacji BPMN 2.0. oraz analizy biznesowej dla pracowników UKE. Przedmiotowe zamówienie zostanie zorganizowane w formie szkolenia zdalnego. W pierwszej kolejności realizowana jest część Analiza biznesowa (3 dni) następnie, w kolejnym tygodniu Modelowanie procesów z użyciem notacji BPMN (2 dni).  

 

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie projektu  nr POPC.02.01.00-00-0136/21 pt.:„Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 21 października 2022 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

 

UWAGA!!! Zamawiający w dniu 19.10.2022 zamieścił odpowiedź na pytanie.

UWAGA!!! Zamawiający w dniu 02.11.2022 r. zamieścił Informację o wyniku zapytania ofertowego.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 13.10.2022 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2022 16:02