Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.32.2022

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.32.2022 na przegląd pod kątem aktualności i zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz aktualizacja 62 procedur i formalności wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, w trakcie ich wykonywania oraz do ich zakończenia i rozpoczęcia użytkowania tej infrastruktury, w tym informacji o wymaganych decyzjach, zgłoszeniach i zawiadomieniach do właściwych organów, a także o zwolnieniach z obowiązku ich uzyskania lub dokonania, które są udostępniane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w ramach Punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji, dostępnych w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji: https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/procedury/.

Przedmiot zamówienia będzie finansowany w ramach projektu pt. „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023” o nr. POPC.04.01.01-00-0041/20.

 

UWAGA!!! Zamawiający w dniu 06.12.2022 r. zamieścił Informację o wyniku postępowania. 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 06 grudnia 2022 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 28.11.2022 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2022 13:23